تبلیغات

عکسی شگفت آور از تولد یک نوزاد درون کیسه آب

 عکسی شگفت آور از تولد یک نوزاد درون کیسه آب

در طول دوران بارداری، نوزادان متولد نشده در کیسه آب وجود دارند که یک غشاء پر از مایع است که مخده، محافظت و تغذیه آنها بر عهده کیسه است.

در رخدادهای نادر، مانند این این نوزاد، کیسه آمنیوتیک  پاره نمی شود. این تولد، که در آن نوزاد توسط قسمتی از کیسه احاطه شده است نوزاد می تواند نفس بکشد.

دکتر Tsigirisمعتقد است که چنین تولد محجبه رایج است، اما هنوز هم بسیار نادر هستند و بیشتر در تولد زودرس وجود دارد.

اخبار,اخبارعلمی,عکسی شگفت آور از تولد یک نوزادبرچسب ها : ,
.

تصویر ثابت